سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

بوستان خیبر، پارکی جذاب در اراک

پارک خیبر یکی از بهترین پارک های منطقه 4 به خاطر مجاورت با بلوار امام علی (ع) در مسیر تردد مسافرین قرار گرفته به همین خاطر بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
بخش های مختلف و امکانات پارک خیبر
در این پارک قسمت های مختلف تفریحی بسیاری قرار گرفته است. نمازخانه، فضای جانبی برای استراحت خانواده ها، بوفه ، وسائل بازی ، ست تندرستی و تجهیزات ورزشی سرویس بهداشتی، زمین چمن مخصوص فوتبال ،زمین بازی و دیگر امکانات رفاهی در این پارک وجود دارد.
راه های دسترسی به پارک خیبر
راحت ترین راه جهت دسترسی به پارک خیبر استفاده از تاکسی ها و اتوبوس های خیابان داوران می باشد همچنین با ماشین شخصی می توان از بلوار امم علی (ع) جهت دسترسی به این پارک استفاده کرد.
آدرس: اراک انتهای خیابان داوران