سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

فرهنگ واژگان تخصصی

Environmental pollution : آلودگی زیست محیطی

 Air pollution : آلودگی هوا

Water pollution :   آلودگی آب

Noise pollution: آلودگی صوتی

Earth:زمین

Atmosphere: جو ، اتمسفر

Environment: محیط زیست

Nature: طبیعت

Natural resources: منابع طبیعی

Air: هوا

Land : زمین

Global challenges:    چالش های جهانی

Wild types: انواع وحشی

Soil:خاک

Improve:بهبود یافتن

Condition:وضعیت

Economic: اقتصادی

Energy pattern: الگوی انرژی

Harmful :زیان آور، مضر

Useful:مفید

Urban: شهری

 Industrial:صنعتی

Biological:زیستی

Heat:گرما

Radiation:پرتو ، امواج

Sound waves: امواج صوتی

آب خام : آب خام به آبی گفته می شود که در طبیعت جاری است و تحت تاثیر هیچگونه تصفیه و فرایندی قرار نگرفته است. آب چشمه ها، آب های زیرزمینی، قنات ها و… نمونه هایی از آب خام به شمار می آیند.

آبخیزداری: تمامی فعالیتهای احیایی و اصلاحی شامل فعالیت های بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی است که به منظور مدیریت منابع حوزه آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی برای بهبود منابع آب و خاک انجام می شود

احیا و غنی سازی جنگل: به منظور بازسازی و احیای جنگل‌های مخروبه و نیمه مخروبه و با استفاده از گونه های بومی با اجرای عملیات نهال کاری بذرکاری و غرق در حد فاصل پایه های مادری عرصه‌های جنگلی انجام می‌شود

اراضی زیر کشت: منظور نوع زمین های زیر کشت محصولات سالانه باغ و قلمستان است

آفات گیاهی: به حشراتی که با فرو بردن خرطوم خود به داخل بافت گیاه شیره گیاه را مکیده و یا با جویدن بافتهای گیاهی باعث اختلال در اعمال حیاتی گیاه می گردد آفت اطلاق می گردد مانند حشرات، شپشکها، آبدوزک ها، کنه ها، جوندگان و نرم تنان که به گیاهان خسارت و آسیب وارد وارد می‌کنند در زمره ی آفات گیاهی طبقه‌بندی می‌شوند

برداشت: مجموعه عملیاتی است که با چیدن، کندن و بریدن یا جمع کردن هر گیاهی یا محصول شروع می‌شود و معمولاً با حمل آن به انبار بهره‌برداری خاتمه می یابد

بهداشت و محیط زیست : عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند و محیط زیست مجموعه‌ای از عوامل زنده و غیرزنده است که با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند عوامل زنده شامل گیاهان، جانوران و انسان و عوامل غیر زنده شامل آب، هوا، خاک و زمین هستند

بیماری های گیاهی: باکتری ها، قارچ های بیماری زا و ویروس‌ها از عوامل بیماری در گیاهان هستند که در بین بیماری ها بیماری های باکتریایی کم اهمیت تر هستند قارچ های بیماری زا که بیشتر سفیدک ها و کپک ها می باشند به گیاهان زینتی حمله می نماید که با شناخت آثار و علائم آنها روی اندام گیاهی می توان با سموم قارچ کش بر علیه آنها مبارزه نمود

پاجوش:  قسمتی از گیاه مادری است که از محل طوقه یا پایین گیاه رشد می‌کند که قابلیت جدا شدن از گیاه مادری و کاشته شدن به صورت جداگانه در گلدان جدید را دارد

توسعه فضای سبز: منظور از توسعه فضای سبز در واقع نوعی ساماندهی و نظم بخشی به فضاهای پراکنده و متنوع سبز است

جنگل کاری: کاشت انواع گونه های درختان جنگلی که به منظور احیا، بازسازی و توسعه جنگل در اراضی ملی کشور با شیوه‌های فنی مناسب و اصول علمی پذیرفته شده صورت می گیرد

خاک ورزی: به انجام هر نوع عملیات بر روی خاک جهت تسریع در رشد گیاه پس ازکاشت خاک ورزی گویند

داشت: مجموعه عملیاتی است که پس از کاشت به منظور فراهم کردن شرایط رشد گیاه انجام شده و تا زمان برداشت ادامه دارد

درخت بار بر: درختی که به سن باردهی یا بهره‌برداری رسیده است

درختان پهن برگ: دارای برگ های پهن و فصلی و خزان شونده هستند نوع رگبرگ ها به صورت مشاع است و نیاز آنها از نظر جذب مواد غذایی و رطوبت بسیار بالاتر از درختان سوزنی برگ است

درختان سوزنی برگ: گیاهانی هستند که همیشه سبز و برگ‌های آن دائمی و سوزنی کشیده و نوع رگبرگ ها به طور موازی است توقع زیادی در خصوص مواد غذایی و رطوبت ندارند

درخت جنگلی: گیاهی است که دارای تنه چوبی واحد بوده و حداقل ارتفاع آن ۷ متر می باشد

درختچه جنگلی: گیاهی است که تنه واحدی نداشته و دارای انشعابات جانبی است که کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده و ارتفاع آن از یک و نیم متر بیشتر و از هفت متر کمتر است

درخت غیرمثمر: درختی است که محصول اصلی آن چوب است و به منظور زیباسازی محوطه ها و ایجاد فضای سبز کاشته می‌شود

درخت مثمر: درخت یا درختچه ای است که کاشت آن به منظور برداشت میوه، برگ، گل و یا هر نوع محصول دیگر غیر از چوب انجام می شود

زراعت: منظور از زراعت کشت و کار محصولات سالانه در زمین زراعی یا بین درختان باغ با هدف بهره‌برداری اقتصادی است

بیابان زدایی: مجموعه اقداماتی است که جهت کنترل بیابان‌زایی و تثبیت شن‌های روان و مبارزه با فرسایش بادی صورت می پذیرد

فضای سبز: به وسیله برخی از دست اندرکاران برای مفهوم پوشش گیاهی شهرها به کار گرفته شده است

فضای سبز شهری: آن بخش از فضای سبز که در محدوده شهر طراحی و بنا شده فضای سبز شهری نامیده می‌شود

فضای سبز عمومی: این دسته از فضاهای سبز، فضاهای سبز شهری هستند که کارکرد اجتماعی بسیار بالایی دارند این فضاها برای استفاده عموم مردم در تمام سطوح و برای گذراندن اوقات فراغت و تفرج طراحی و تجهیز گردیده‌اند

فضای سبز معابر: این فضا پیوسته در سمتی از عرض معابر قرار می گیرد که در اثر رشد گیاه آسیبی به ساختمان‌ها، پیاده‌روها، سواره روها و جوی ها وارد نشود و افزون بر آن سایه فضای ساختمانها تامین شود

فواید هرس: از جمله فواید هرس می توان به  سلامت گیاه با حذف شاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده و مریض ، ایجاد شکل ویژه در تاج گیاه که در فضای سبز جهت تزیین مد نظر قرار می‌گیرد، ایجاد تعادل بین شاخه و برگ و بخش هوایی و زمینی و جوان ساختن درختان مسن اشاره کرد.

قنوات: کاریز یا قنات به راهی که در زیر زمین کنده شده تا آب از آن جریان یابد می‌گویند

کاشت: مجموعه عملیاتی است که منجر به استقرار غده، نهال و بذر در زمین یا محیط دیگری شود

کمربند سبز: ایجاد و توسعه کمربند سبز با هدف کاهش آلودگی هوا برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و ریزگرد در تلطیف و تعدیل هوا موثر است معمولاً برای اجرای طرح کمربند سبز از گونه‌های سازگار،  ماندگار و مناسب با شرایط اقلیمی استفاده می‌شود

کویر: محدوده‌ای از پست ترین سطوح ارتفاعی مناطق بیابانی است که به جهت انباشت املاح فاقد شرایط لازم برای حیات است

گلخانه : مکانی است که با ایجاد ساختمان با پایه های ثابت و سقف شیشه یا پوشش پلاستیکی برای تولید محصولات سالانه یا دائمی و در محیط تحت کنترل از نظر حرارت، رطوبت، نور، تهویه و غیره اختصاص یافته است

گیاهان آپارتمانی: گیاهانی هستند که به دلیل نداشتن مقاومت در برابر سرما بایستی در محیط مساعد و سربسته با توجه به نیاز به نور حرارت و رطوبت مناسب در قسمت‌های مختلف آپارتمان نگهداری شود عوامل مهم در رشد و پرورش گیاهان آپارتمانی عبارتند از نور، آب، درجه حرارت، رطوبت، کود و خاک

گیاهان زینتی: هر نوع گیاه اعم از بوته، درختچه، درخت و سایر انواع گیاهان که محصول اصلی آن به منظور زیبا سازی اماکن و معابر مورد استفاده قرار می گیرد

مرتع: زمینی  اعم از کوه، دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو باشد و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته می شود

واکاری: کاشت مجدد نهال و بذر  به جای نهال و بذر از بین رفته در عملیات بیولوژیکی در سنوات گذشته را واکاری گویند

هرس: به طور کلی هرس عبارت است از قطع کامل یا جزئی شاخه، ریشه، پوسته یا برگ به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه