اکتبر 16, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

‍ نصب بیش از ۵۰ المان نوروزی در راستای استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۰

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از نصب بیش ۵۰ المان نوروزی در راستای استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۰خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، احمد حسنی با بیان این مطلب عنوان کرد با توجه به رویکرد سازمان در ایجاد روحیه نشاط و شادابی بین شهروندان و تلطیف فضاهای شهری در شرایط کنونی که بیماری کرونا بر زندگی مردم سایه افکنده است و با توجه به اینکه زیبا سازی فضاهای شهری موجب ایجاد سرزندگی و شادابی در زندگی شهروندان می گردد به همین منظوردر آستانه سال نو در راستای فضا سازی محیط شهری و زیبا سازی فضاهای عمومی و ایجاد تنوع در المان های شهری، نصب المان های نوروزی  در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه احترام به حقوق شهروندی و رسیدگی به درخواست های مردمی در رئوس برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار دارد، به همین منظور سازمان با رویکردی جدید و متفاوت نسبت به سال های گذشته به استقبال نوروز و بهار رفته و با المان های نوروزی بسیار زیبا و جذاب که با طراحی و جا نمایی مناسب توسط کارشناسان سازمان تمام نقاط شهری را تحت پوشش قرارداده تا محیطی باطراوت و پررنگ برای شهروندان فراهم گردد و مردم نوروزی متفاوت را در شهر اراک نسبت به سال های گذشته تجربه نمایند .