ژانویه 26, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

رسیدگی به فضای سبز شهری

با توجه به این مورد که فضای سبز ،علاوه بر زیبایی بخشیدن به منظر شهری در تقویت روحیه و شادابی  شهروندان نیز تاثیر گذار است،لذا حفظ و نگهداری آن از اولویت های سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک می باشد .

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، در همین راستا اقدامات علف زنی و حذف علف های هرز، چمن زنی،هرس ترون، درختچه و درختان،کاشت گل و نهال،درختکاری، سم پاشی، ضد عفونی روزانه پارک ها و فضای سبز،نظافت فضای سبز،آبیاری،هرس شاخه های خشک درختان،توسعه و احداث فضای سبز شهری،ایجاد تشتک دور درختان، حفظ، نگهداری و بهسازی پارک ها و فضای سبز سطح شهر و هر آنچه مربوط به حوزه فضای سبز و زیبا سازی می باشد به صورت روزانه و مستمر توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در حال انجام می باشد.