ژانویه 25, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

‍ سم پاشی درختان سطح شهر

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از انجام عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز سطح شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، احمد حسنی با بیان مطلب فوق اعلام داشت در راستای کنترل آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی سم پاشی درختان و فضای سبز سطح شهر در حال انجام می باشد.

وی در ادامه گفت: اولین مرحله کنترل آفات و بیماری های گیاهی فضای سبز شهر اراک در انتهای فصل زمستان با روغن پاشی زمستانه علیه آفاتی که روی تنه درختان زمستان گذرانی می کردند انجام شد و در ادامه دومین مرحله کنترل آفات در اوایل بهار همزمان با مشاهده تراکم آفات کلیدی گونه های گیاهی فضای سبز در بلوارها، بوستان ها و سایر محوطه های فضای سبز انجام گرفته است.

حسنی بیان داشت با توجه به اینکه سموم کشاورزی مخاطرات زیست محیطی گسترده ای دارد لذا با بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان، در این زمینه برای جلوگیری از توسعه مقاومت آفات کلیدی و کاهش تراکم جمعیت در آنها و حفظ سلامت شهروندان از سموم اختصاصی با کمترین دفعات مصرف استفاده گردیده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری گفت: با توجه به دمای هوا، فرم های بالدار شته های درختان ایجاد شده، که این شته ها در حال مهاجرت به سمت گونه های گیاهی علفی بوده و از سیستم فضای سبز شهری خارج می گردند.

احمد حسنی در خاتمه افزود سم پاشی درختان مناطق شهری توسط عوامل اجرایی سازمان به صورت شبانه روزی در حال انجام بوده، همچنین در راستای احترام به حقوق شهروندی درخواست های مردمی مبنی بر سم پاشی و مبارزه با آفات گیاهی نیز به طور جد پیگیری و در حال انجام می باشد.

لازم به ذکر است ارائه خدمات مناسب و بهینه به شهروندان با جدیت در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک قرار دارد.