ژانویه 26, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

نصب وسائل بازی پلی اتیلن کودکان در بوستان های ولایت و حافظیه

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، در راستای خدمت رسانی به شهروندان و ایجاد روحیه نشاط و شادابی میان کودکان و فراهم نمودن محیطی امن و مناسب برای کودکان ست تجهیزات بازی پلی اتیلن کودکان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در بوستان های ولایت و حافظیه نصب گردید.

لازم به ذکر است ارائه خدمات مناسب و بهینه به شهروندان با جدیت در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک قرار دارد.