ژانویه 19, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

توسعه فضای سبز کوی حمید

احمد حسنی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از کاشت نهال در کوی حمید به منظور توسعه فضای سبز شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، احمد حسنی با بیان این مطلب افزود: توسعه فضای سبز موثرترین راهکار کاهش آلودگی هوا و باعث افزایش شاخص زیستی در شهرها می باشد که علاوه بر زیبایی بخشیدن به منظر شهری، در تقویت روحیه و شادابی شهروندان نیز تاثیرگذار است. لذا حفظ و توسعه فضای سبز شهری از اولویت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشد.

حسنی در ادامه گفت: عملیات اجرایی فضای سبز و کاشت نهال در کوی حمید از چندی پیش در دستور کار سازمان قرار گرفت و با تلاش کارشناسان و عوامل اجرایی این مجموعه در راستای توسعه فضای سبز، این امر محقق گردید.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ادامه عنوان کرد: در اجرای این طرح ۱۰۰۰ اصله نهال توت کاتوزا غرس گردیده، همچنین ۲ کیلومتر لوله گذاری جهت آبیاری درختان که صرفه جویی بسیاری در مصرف آب دارد و عملیات خاکبرداری، تسطیح خاک و نظافت و جمع آوری نخاله های آن نیز انجام شده است.

احمد حسنی در پایان خاطر نشان کرد: حفظ، نگهداری، توسعه فضای سبز و بهبود سیمای شهری یکی از مهمترین برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشدو این مهم به جد در حال انجام شدن می باشد.