نوامبر 26, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

بوستان قائم آل محمد(عج) به روایت تصاویر

این پارک با طراوت در کنار درختان سرسبز، درختچه ها و گلهای رنگارنگ، سرویس های بهداشتی همراه با ست تجهیزات تندرستی و سلامتی و وسایل بازی پلی اتیلن کودکان در کوی قائم واقع شده است.