جولای 3, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سنگ فرش نمودن معابر پارک مادر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک و با هدف خدمت رسانی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان گرامی و درراستای زیبا سازی معابر، مرمت و سنگ فرش نمودن معابر پارک مادر توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در حال انجام می باشد.

لازم به ذکر است ارائه خدمات مناسب و بهینه به شهروندان با جدیت در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک قرار دارد.