نوامبر 27, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

توسعه روشنایی بوستان فتح

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با هدف خدمت رسانی، افزایش ضریب ایمنی شهروندان و همچنین احترام به حقوق شهروندی توسعه روشنایی بوستان فتح انجام شد.

لازم به ذکر است در راستای رسیدگی به درخواست های مردمی، همراه با فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور استفاده جوانان ورزشکار کوی امام علی(ع) از زمین چمن مصنوعی تازه تاسیس بوستان فتح، عملیات توسعه روشنایی بوستان مذکور که علاوه بر افزایش زیبایی، نقش موثری در تامین امنیت شهروندان در هنگام شب دارد، با تلاش پرسنل خدوم سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام شد.

گفتنی است جهت بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان در روشنایی این بوستان از تجهیزات روشنایی کم مصرف استفاده گردیده است.