نوامبر 26, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

نصب تابلوهای بلواری، میدانی، پرچمی و پلاکی در کوی رضوی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک عملیات نصب تابلوهای بلواری، میدانی، پرچمی و پلاکی در کوی رضوی به منظور ساماندهی معابر این منطقه و مرتفع شدن مشکلات اهالی آن، همچنین در راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان گرامی و سهولت در شناسایی آدرس کوچه ها توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری انجام گرفت.

لازم به ذکر است فعالیت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک جهت نصب تابلوهای بلواری ، میدانی، پرچمی و پلاکی در سطح کلیه مناطق و معابر شهری با جدیت در حال انجام می باشد.