نوامبر 27, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جریان این بازدید جلسه ای در محل سالن جلسات سازمان با حضور پیمان عین القضاتی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی، عسگری سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری، احمد حسنی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، نجفی و آباقری سرپرستان معاونت های فضای سبز و سیما، منظر شهری برگزار گردید و طرفین در مورد موضوعات مرتبط با فضای سبز و سیما و منظر شهری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه این جلسه حسنی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در مورد آمادگی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در راستای استقبال از نوروز ۱۴۰۱ و برنامه های این سازمان توضیحاتی را ارائه نمود.

در پایان جلسه عین القضاتی و عسگری از تلاش ها و خدمات مدیریت و پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ایجاد شهری باطراوت و زیبا تقدیر و تشکر نمودند