نوامبر 30, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

به رنگ آبی در آمدن تقاطع های غیر همسطح شریعتی، امام حسن(ع) و خیابان مخابرات به مناسبت روز جهانی کودک

امسال در اراک تقاطع های غیر همسطح شریعتی، امام حسن(ع) و خیابان مخابرات به مناسبت روز جهانی کودک توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به رنگ آبی نورپردازی گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، به مناسبت روز جهانی کودک و از آنجایی که شهر اراک جز شهرهای دوستدار کودک می باشد، تقاطع های غیرهمسطح شریعتی، امام حسن(ع) و خیابان مخابرات اراک، به صورت نمادین توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با رنگ آبی نورپردازی گردید.

لازم به ذکر است، ۲۰ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده‌است.