نوامبر 30, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

نصب وسائل بازی پلی اتیلن کودکان در پارک سالمند

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، در راستای خدمت رسانی و پاسخ گویی به درخواست های شهروندان گرامی نصب ست تجهیزات بازی پلی اتیلن کودکان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در پارک سالمند انجام گرفت.

لازم به ذکر است ارائه خدمات مناسب و بهینه به شهروندان با جدیت در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک قرار دارد.