نوامبر 25, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

جدول گذاری معابر بوستان آزادی

جدول گذاری معابر بوستان آزادی در راستای هدایت آب های سطحی توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، با توجه به آغاز فصل بارش و لزوم هدایت و مهار آب های سطحی و به منظور رفاه حال شهروندان گرامی، تسهیل در عبور و مرور، بالا بردن سطح بهداشت عمومی و زیبا سازی فضاهای شهری جدول گذاری معابر بوستان آزادی با هدف دفع و هدایت آب های سطحی در زمان بارندگی و ارتقای سطح کیفی و ایمنی پارک، توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و با همکاری شهرداری منطقه ۴ انجام گرفت.

لازم به ذکر است با اجرای این پروژه آب های جاری هدایت و جمع آوری شده و از آبگرفتگی در سطح معابر بوستان آزادی پیشگیری می گردد.