سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

بازپیرایی بوستان های سطح شهر، برنامه جدی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، به منظور رفاه حال شهروندان، به هنگام استفاده از پارک ها و فضای سبز شهری و برای استفاده بهینه آن ها از این فضاها و در راستای خدمت رسانی به عموم مردم ،بهسازی و مرمت بوستان ها ،مبلمان پارکی ،ست وسائل بازی و تجهیزات ورزشی موجود در آن ها توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در حال انجام می باشد.

در همین راستا رنگ آمیزی نیمکت ها و سطل های زباله، رنگ آمیزی ست تجهیزات ورزشی و تندرستی، تعمیر ست پلی اتیلن بازی، بهسازی سرویس بهداشتی، مرمت المان ها، رنگ آمیزی دیوارهای آلوده، مرمت و بهسازی معابر بوستان جنت توسط عوامل اجرایی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری انجام گرفت.

لازم به ذکر است، ارائه خدمات مناسب و بهینه به شهروندان و رفع معضلات موجود در بوستان های سطح شهر از جمله فضای سبز،زیبا سازی،تجهیز امکانات ورزشی و بازی کودکان با جدیت در دستور کار سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک قرار دارد