جولای 3, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

نصب نیمکت در مناطق شهری

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از نصب نیمکت در خیابان های شهید رجایی، شهید بهشتی، محسنی، امام خمینی(ره)، مخابرات و پیاده راه امیر کبیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، احمد حسنی با بیان مطلب بالا گفت: با توجه به اینکه نیمکت های شهری ،شهر را به مکانی دلپذیر، برای زندگی تبدیل می کنند، لذا نصب نیمکت در مکان های مختلف شهر، این امکان را به مردم می دهد که در زمان های مورد نیاز، استراحتی کرده و از فضای اطراف لذت ببرند، به همین خاطر شهروندان با استفاده از مبلمان شهری و پارکی ، می توانند اوقاتی از روز را در میان مردم و فضای شهری سپری کرده، و از تعامل و گفتگو با یکدیگر نهایت استفاده را ببرند.

حسنی در ادامه بیان داشت در همین راستا و با هدف زیبا سازی شهری و استفاده شهروندان از محیط شهری، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری اقدام به جانمایی و نصب نیمکت های جدید جهت رفاه و آسایش شهروندان اراکی به خصوص در ایام پایانی سال در خیابان های شهید رجایی، شهید بهشتی، امام خمینی(ره)، مخابرات، محسنی و پیاده راه امیرکبیر نموده است