جولای 3, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و با هدف تلطیف روحیه شهروندان گرامی و بهبود کیفیت بصری و به منظور زیبا سازی منظر شهری و در راستای استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۱ سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری اقدام به رنگ آمیزی جداول سطح شهر نموده است.

لازم به ذکر است فعالیت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک جهت استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۱ در تمام نقاط شهر اراک با جدیت در حال انجام است