جولای 4, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

بهسازی نورپردازی پیاده راه امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با توجه به اینکه یکی از اهداف سازمان ایجاد محیطی آرامش بخش و زیبا برای شهروندان است و با در نظر گرفتن این نکته که نورپردازی نقش موثری در هویت بخشیدن به مراکز و فضاهای شهری دارد و با هدف زیبا سازی منظر شهری و در راستای استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۱ بهسازی نورپردازی پیاده راه امیرکبیر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام گرفت.

لازم به ذکر است فعالیت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک جهت استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۱ در تمام نقاط شهر اراک با جدیت در حال انجام است