سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

نصب المان های نوروزی در پیاده راه امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، المان های نوروزی شاهنامه، پدربزرگ مهربان، هفت سین، بازی کودکانه، مجسمه انتزاعی، اعتیاد به فضای مجازی و دروازه کتاب در پیاده راه امیرکبیر با هدف ایجاد نشاط و شادابی میان شهروندان گرامی در راستای استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۱ توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک نصب گردیده است