سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

نصب المان های نوروزی، نیمکت و فلاورباکس در نوروزگاه اراک

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با توجه به این نکته که دره گردو به عنوان نوروزگاه اراک در راستای استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۱ انتخاب گردیده لذا با هدف فراهم نمودن محیطی مطلوب برای شهروندان در این مکان جذاب، المان های زیبا و تماشایی، نیمکت و فلاورباکس های زیبا توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک با هدف ایجاد نشاط و شادابی و زیباسازی منظر شهری در این مکان نصب گردیده تا شهروندان گرامی بتوانند لحظاتی خاطره انگیز را در این فضای طراحی شده در کنار خانواده سپری کنند.