سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

برگزاری جشنواره خانوادگی رنگ آمیزی المان ماهی، ویژه نوروز ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، جشنواره خانوادگی رنگ آمیزی المان ماهی ویژه نوروز ۱۴۰۱، با مشارکت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک در منطقه گردشگری کوه گردو که با استقبال پرشور شهروندان و مسافرین نوروزی همراه شد، برگزار گردید