سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

آذین بندی شهر اراک به مناسبت ماه مبارک رمضان

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از آذین بندی شهر اراک به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، احمد حسنی رئیس سازمان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و ماه عبادت های عاشقانه اظهار داشت، یکی از بخش های مهم برای همراهی با شهروندان در این ایام مبارک ایجاد محیطی مناسب در سیما و منظر شهرهاست در همین راستا به منظور استقبال از ماه مهمانی خدا و گرامی داشت ماه نزول قرآن فضا سازی گسترده ای در سطح معابر و میادین شهر اراک توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام شده است.

حسنی در ادامه بیان داشت به منظور تکمیل این امر مهم از، المان مناسبتی ویژه ماه رمضان، پرچم های دوسر چوب و اهتزاری به جهت آذین بندی بلوار ها، میادین و معابر شهر اراک استفاده شده است