سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

اجرای نقاشی دیواری در ابتدای خیابان محسنی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک نقاشی دیواری شاخه‌ای از هنرهای تجسمی‌است که هم در منظر شهری تاثیر مطلوبی دارد و هم باعث ارتقای کیفیت فضای شهری و ارتقاء روحیه شهروندان می‌شود لذا یکی از شاخه‌های هنرهای تجسمی‌ که هم به زیبایی فضای شهری کمک می‌کند و هم می‌تواند با استفاده از طرح‌ها و رنگ‌های مناسب و خلاق و مطلوب در منظر شهری، تاثیر مطلوبی بگذارد و ضمن ارتقای کیفیت فضای شهری باعث ارتقاء روحیه و ایجاد نشاط در شهروندان بشود، نقاشی دیواری است.

در همین راستا نقاشی دیواری بسیار زیبایی در نمایی سنتی به صورت سه بعدی و با استفاده از رنگ اکرولیک توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ابتدای خیابان محسنی اجرا گردیده است.