سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

آذین بندی شهر اراک به مناسبت روز جهانی قدس

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک آماده استقبال از روز جهانی قدس است.

آذین بندی شهر اراک به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، یکی از اقدامات اساسی برای همراهی با شهروندان در روز جهانی قدس ایجاد محیطی مناسب در سیما و منظر شهرهاست، به همین منظور همزمان با نزدیک شدن روز جهانی قدس، آذین بندی شهر اراک جهت استقبال از شهروندان روزه دار اراکی و حضور پرشور آنها توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام شده است.

از جمله اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در این روز بزرگ استفاده از پرچم های اهتزازی، دوسر چوب و ریسه ای کشور عزیزمان ایران به جهت آذین بندی بلوارها، میادین و معابر اصلی شهر اراک می باشد