نوامبر 28, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

کمبود زمین مانع توزیع عادلانه فضای سبزدر اراک شده است

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک گفت:از مهمترین مشکلاتی که مانع توسعه فضای سبز در بعضی از مناطق شهر شده است، می‌توان به کمبود زمین با کاربری فضای سبز و بالا بودن قیمت آن جهت تملک توسط شهرداری اشاره کرد. 

 به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، احمد حسنی با بیان اینکه سرانه فضای سبز شهری این کلان‌شهر برابر با ۲۶/۸۳متر مربع است، گفت: توزیع فضای سبز در مناطق پنج‌گانه شهر اراک به گونه‌ای است که با توجه به مساحت و جمعیت حاضر در هر یک از مناطق، منطقه دو اراک دارای کم‌ترین سرانه فضای سبز و منطقه یک آن دارای بیشترین سرانه فضای سبز است. 

وی در ادامه افزود: از مهمترین مشکلاتی که مانع توسعه فضای سبز در بعضی از مناطق شهر شده است، می‌توان به کمبود زمین با کاربری فضای سبز و بالا بودن قیمت آن جهت تملک توسط شهرداری اشاره کرد. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک اظهار داشت: اقدامات پیوسته‌ای در راستای حفظ و توسعه فضای سبز در سطح مناطق پنج‌گانه انجام می‌شود که از آن جمله می‌توان به کاشت نهال و انواع گل‌های دائمی و فصلی، واکاری درختان در راستای جوان‌سازی فضای سبز، سم‌پاشی درختان و ایجاد فضای سبز جدید در بعضی مناطق شهر اشاره کرد