نوامبر 24, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

بازپیرایی و بازسازی پارک‌ها و فضای سبز شهر اراک در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، احمد حسنی، رئیس سازمان گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر اراک ۲۶.۸۳ متر مربع است که با توجه به صنعتی بودن شهر اراک و آلایندگی صنایع، این شهر نیاز ویژه‌ای به فضای سبز دارد، به طوری که سرانه فضای سبز در اراک باید به ۳۰ مترمربع برسد. 

وی ادامه داد:با توجه به معضلات ناشی از کم‌آبی در سال جاری توسعه فضای سبز نداشته‌ایم و برنامه اصلی سازمان بازپیرایی و بازسازی پارک‌ها و فضای سبز است که در سطح شهر این کار در حال انجام است و تا پایان سال بوستان‌های شهر از حالت ناخوشایندی که در سال‌های گذشته داشته است، خارج خواهند شد.

 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک اظهار داشت: در سال جاری تنها در کوی جوادیه و در منطقه سه شهر دو پارک در حال احداث است، در حالی که طی سه سال گذشته به ازای هر نفر حدود سه متر افزایش سرانه فضای سبز داشته‌ایم.

 وی با بیان اینکه هرساله در فصل سرد سال شاهد بروز وارونگی دما در کلان‌شهر اراک بوده‌ایم که تشدید آلودگی هوا را در پی دارد، تصریح کرد: به دلیل اینکه اراک یک شهر صنعتی است، یکی از موارد آلایندگی هوای این کلان‌شهر دود ناشی از فعالیت کارخانه‌ها است.

 حسنی تاکید کرد: با توجه به قانون هوای پاک باید درصدی از مساحت کارخانه‌ها به فضای سبز اختصاص داده شود، البته نگهداری و توسعه آن نیز برعهده مجموعه کارخانه است و سازمان فضای سبز شهرداری می‌تواند تنها برای ارائه توصیه‌هایی همچون چگونگی نگهداری از درخت‌ها اقدام کند؛ البته تمام کارخانه‌های شهر فضای سبز را در محوطه خود اجرا کرده‌اند.