جولای 4, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

اجرای نقاشی دیواری تمثال سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

نقاشی دیواری تمثال سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد و نام سردار دل ها و با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از ارکان زیبا سازی شهری، نقاشی دیواری های آن است . بر همین اساس،به منظور زیبا سازی منظر شهری و ایجاد حس سرزندگی و شادابی میان شهروندان، نقاشی دیواری تمثال سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در خیابان آیت اله میرزای شیرازی اجرا شده است.