جولای 3, 2022

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

حکاکی بر روی درختان خشک شده و بلا استفاده شهر اراک

در راستای زیبا سازی منظر شهری و ایجاد چشم انداز زیبا و مناسب و استفاده بهینه از درختان خشک شده و بلا استفاده ،سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک اقدام به حکاکی بر روی درختان مذکور جهت ایجاد زیبایی بصری در فضای شهری نموده است.

در همین راستا حکاکی بر روی درختان خشک شده خیابان شهید بهشتی توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری و با همت و تلاش هنرمندان خوش ذوق اراکی انجام گرفت.

گفتنی است پیش از این در همین راستا، حکاکی بر روی درختان خیابان میثم توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری انجام گرفته است.