اکتبر 16, 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

درختان واقع در میدان امام خمینی(ره) به میدان امام حسن(ع) جا به جا شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک تعدادی از درختان میدان امام خمینی(ره) که در مسیر احداث تقاطع غیر همسطح میدان مذکور واقع شده بودند ، با رعایت استاندارد های سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری و با نظارت کارشناسان این سازمان جا به جا و در میدان امام حسن(ع) غرس دوباره شدند.