سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

وبلاگ

1 دقیقه زمان مطالعه

الف)انتخاب درخت: اولین قدم برای کاشت درخت انتخاب صحیح و به جای آن مناسب با امکانات و مکان مورد نظر...