سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک

وظایف سازمان

اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:

مدیریت تهیه، تدوین و اجرای طرح های مطالعاتی موضعی و موضوعی فضای سبز ، نما و منظر شهری مبتنی بر طرح های مصوب جامعو تفصیلی و برنامه های راهبردی – عملیاتی توسعه شهر و شهرداری و اسناد ارتقا و کیفیت محیطی با رویکرد شهر پایدار

مدیریت توسعه متوازن کمی و کیفی فضای سبز و منظر شهری از نظر اکولوژی، زیست محیطی، گردشگری،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ عمومی در سطوح مختلف عملکردی و در نظر گرفتن نیازهای کلیه اقشار جامعه

برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ منظر شهری

استفاده از انواع هنرهای شهری اعم از گرافیک محیطی ، احجام، و مجسمه های شهری، مبلمان، آب نماها، نورپردازی فضاهای شهری در زیبا سازی شهری مبتنی بر نتایج مطالعات کاربردی

صدور مجوز و نظارت بر طراحی و نصب هر گونه تابلو تجاری،تبلیغاتی، مشاغل و نظایر آن

مدیریت اجرای طرح های موضعی و موضوعی روشناییو نورپردازی فضاها و امکن عمومی ، عناصر و نماد های شهری

شناسایی مکان های غیر قابل دفاع شهری و اتخاذ تدابیر لازم برای امن کردن آن ها

مدیریت طراحی، توسعه، احداث،تجهیز، بازپیرایی و نگهداری فضاهای سبز شهری

مدیریت توسعه فضاهای تفریحی،شهربازی ها، باغ وحش ها،پارک طبیعت،  پارک بانوان و نظایر آن

مدیریت اجرای طرح های فضای سبز شهری عمومی واقع در حریم شهرهابا تاکید بر کمربند فضای سبز

ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی فضاهای سبز شهری

شناسایی، ثبت اطلاعات و جلوگیری از تخریب باغات واقع در محدوده و حریم شهر ها و اتخاذ راه کار های حمایتی از مالکین آن ها

شناسایی و استفاده از ظرفیت های جدید و تکنولوژی های نوین برای توسعه و نگهداری فضای سبز شهری مبتنی بر مطالعات کاربردی متناسب با شرایط و ویژگی های محلی

حفظ، احیا و ایجاد باغات عمومی شهری با استفاده از دانش بومی و الگو های سنتی و محلی باغ ایرانی متناسب با شرایط و ویزگی های محلی

شناسایی، تنوع بخشی و بهبود زیستگاه های حیات وحش بومی واقع در فضای سبز شهری عمومی نظیر پرندگان

بررسی،شناسایی و مدیریت تولید و استفاده از گونه های گیاهی زینتی و غیر زینتی با نیاز آبی و هزینه نگهداری پایین و سازگار با شرایط منطقه در سطوح فضای سبز شهری با رعایت اصول فنی ، طراحی کاشت و با تاکید بر توسعه احجام سبز

شناسایی و استفاده بهینه از منابع آبی پایدار با اولویت استفاده از پساب تاسیسات تصفیه فاضلاب و سایر آب های نامتعارف ، ایجاد شبکه مستقل آبرسانی فضای سبز شهری عمومی از آب شرب شهری و اصلاح روشهای سنتی آبیاری و جایگزینی با روش های نوین آبیاری

حفاظت و استفاده بهینه از منابع خاک با بکارگیری روش های اصلاح و تقویت خاک در عرصه های فضای سبز شهری عمومی

رعایت استاندارد ها، ضوابط و مقررات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در حوزه فعالیت

مدیریت ایجاد و بهره برداری از سرویس های بهداشتی  عمومی

آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه فضای سبز و منظر شهری و بستر سازی لازم به منظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر

ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان، ارگان ها، سازمان ها، نهاد ها ، نیروی نظامی و انتظامی ، در خصوص طراحی ، ایجاد ، نگهداری و بهره برداری از فضای سبز با اخذ تعرفه بهاء تمتم شده خدمات

توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای،شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات ، مشارکت و واگذاری مدیریت واحد های تحت مالکیت شهرداری به آن ها